Plakat fra Blefjell

Her er en retro skiplakat jeg har tegnet med motiv fra fra Blefjell. Den er tegnet digitalt i programmet Photoshop, fortrinnsvis på en iPad. Du kan kjøpe plakaten i nettbutikken min på Multiart.no

Tegningen er tegnet digitalt i Photoshop

Blefjell strekker seg fra Jondalen i sør til og med Senhovd, 1142 moh., i nord, en strekning på ca. 25 km. Fjellområdet ligger på grensen mellom Buskerud og Telemark og omfatter deler av kommunene Rollag, Flesberg og Kongsberg i Viken og Notodden og Tinn i Vestfold og Telemark.
Blefjell kan deles i to hovedområder: Store Ble, som er et høyfjellsmassiv, i vest og Bolkesjøfjell eller Vesle Ble, et lavereliggende fjellplatå med glissen gran- og furuskog, slake fjellskråninger og mange myrer og tjern, i øst. Høyeste punkt er Bletoppen, 1342 moh., med vid utsikt. Østre del av Blefjell ligger på 700–900 moh.

Plakaten kan du kjøpe her >

Mer av samme

Multiart Shop

spot_img
spot_img

Siste artikler